Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 – స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు

Bongconnection Original Published
4 Min Read

 Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu
2023 – స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు

Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు
Loading...

Happy Independence Day Wishes, Images In Telegu

200 సంవత్సరాల బ్రిటీష్ పాలన తరువాత, భారతదేశం ఆగస్టు 15, 1947 న స్వాతంత్ర్యం
పొందింది. స్వాతంత్య్రం వచ్చి 76 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నేడు దేశంలోని వివిధ
ప్రాంతాల్లో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వివిధ ప్రభుత్వ
లేదా ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు లేదా విద్యాసంస్థల్లో జెండాను ఎగురవేస్తూ
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు.


మీరు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారని మీరు
ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నారా? అయితే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున మీరు మీ
స్నేహితులకు ఏం చెప్పారు? మరిచిపోయారా?
మీ కోసం మేము మీ
Facebook,
Whatsapp

లేదా ఏదైనా ఇతర సోషల్ మీడియా నుండి మీ స్నేహితులతో సులభంగా భాగస్వామ్యం చేయగల
ఉత్తమ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు, స్థితిని సిద్ధం
చేసాము.
కాబట్టి, ప్రారంభిద్దాం….

Happy Independence Day Telugu Wishes

Loading...
మనసులో స్వేచ్ఛ, మాటల్లో బలం, మన రక్తంలో స్వచ్ఛత, ఆత్మలో గర్వం, మన హృదయాల్లో
ఉత్సాహం, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మన భారతదేశానికి వందనం చేద్దాం.

ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు ఈ దేశాన్ని ఎలా ప్రేమించాలో విద్యార్థికి బోధించనివ్వండి,
ప్రతి తల్లితండ్రులు అతని లేదా ఆమె కుమారులు మరియు కుమార్తెలలో మన దేశం యొక్క
అందాన్ని నింపనివ్వండి.

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు Images

Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు
ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ఒకసారి సందర్శించిన తర్వాత, మీ
హృదయంలోకి ప్రవేశించండి మరియు వెళ్లవద్దు. నాకు, భారతదేశం అటువంటి ప్రదేశం!
Also read,

వేలాది మంది తమ ప్రాణాలను అర్పించారు, తద్వారా మన దేశం ఈ రోజు ఊపిరి
పీల్చుకుంటుంది – వారి త్యాగాన్ని ఎప్పటికీ మరచిపోవద్దు!

Happy Independence Day Telugu Images

Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు
సరే జహాన్ సే అచ్ఛా ఇండియా హమారా!🇮🇳

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2023

ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశం మరియు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల
కీర్తిని చూసి ఆనందించండి. మీ అందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరియు
వందేమాతరం శుభాకాంక్షలు…
స్బాధీనత ఈశ్బరేర్ ఆశీర్వాద శాస్త్రబృందం…
ప్రధానం
దేశం
శుభ స్బాధీనతా దినాలు…

Happy Independence Day India Quotes In Telugu

స్బాధీన్ భారతేర్ నగర్ హైదరాబాద్ ఆ కరచి యే ఆమి ఆజీబన్ చేష్టా కరబ్ ఆమర్ధం యెన్
సభా రక్షణ రావో యెన్ ఆజ్ థేకే ఏ కాజే నామె పడే..
స్బాధీనతా దిబసేర్ శుభా..


హాజర్ బిప్లబీర్ రక్తం తా దిబిసేర్ భారత్ కరే చేయండి… తాడేర్ కథ ఆమదేరు కఖనై
పోవాలి…
స్బాధీనత దిబసేర్ శుభేచ్ఛా..

Swatantra Dinotsavam Subhakankshalu Telugu

స్బాధీనత మానుషేర్ మానేర్ ఒక్కటి ఖోదలా జాయ, కె దియే మానుషేర్ ఆత్మా ఓ మానబ్

     మర్జాదార్ ఆలో ప్రెబేష్.
Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు
ఆమరా కి కరలామ్? ఆమాదేర్ దేశేర్ నేతారా కి కరల్? ఏ బితర్క్ దురే రేఖే బరం ఆమి
     దేశ్ జన్య కి కరాలామ్? ఆజ్ కి కరలామ్? మరియు ఆగమి కాల్ కి
కరబ్? సేటై వాబి ఎబం అమార్
     పాశేర్ వైకేవో ఏ బ్యపరే సహాయ్గీత ధూఢితో కరి.

Happy Independence Day Telugu Language

ప్రపంచానికి ధర్మం, అహింస, ధైర్యసాహసాలు నేర్పిన జాతికి గర్వకారణం మనం. మనం
గర్వించదగిన భారతీయులం. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! ఈ గొప్ప దేశంలో
భాగమైనందుకు మనల్ని మనం అభినందించుకుందాం
Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు

Independence Day Telugu Slogans

భారతదేశం యొక్క ఆత్మ సంతోషాన్ని & గర్వాన్ని అనుభవిస్తూ… భారతీయుడిగా…
మీకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! ఈ గొప్ప దేశంపై దేవుడు తన ఉత్తమమైన
ఆశీర్వాదాలను 
May the glory of this Independence Day be the inspiration for you to achieve
greatness in life. May you find success and glory wherever you go. Happy
Independence Day!
Freedom is a precious gift bequeathed by our freedom fighters to our
children yet unborn.
Happy Independence Day Wishes, Images, Greetings, Quotes, SMS In Telegu 2023 - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, చిత్రాలు, కోట్‌లు
We need more people like you who are loyal and honest in this country. Happy
Independence Day to the most inspiring person I’ve ever met!
We need more people like you who are loyal and honest in this country. Happy
Independence Day to the most inspiring person I’ve ever met!
May nothing come between us and this country we so love. Happy Independence
Day!

Share This Article